Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρία μας από το 2002, έχοντας έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, έχει αναπτύξει μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από θέματα που αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, το Κρητικό Εργαστήρι αναλαμβάνει καθημερινά δράση με γνώμονα:

  • Την οικολογική συνείδηση και ευαισθησία που χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της, σύμφωνα με φιλικές προς το περιβάλλον αρχές και κανόνες.
  • Την κοινωνική ευαισθησία και για αυτό στηρίζει κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των Χανίων, θέλοντας να «χαρίζει χαμόγελα» σε παιδιά και ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
Indian children play at dusk on the outskirts of the eastern Indian city of Bhubaneswar, India, Thursday, June 20 2013. (AP Photo/Biswaranjan Rout)
environment

Το Κρητικό Εργαστήρι συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και για αυτό το λόγο συνεργάζεται με τον Μη Κερδοσκοπικό Φορέα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», το μοναδικό Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Συγκεκριμένα μέσα από αυτήν την συνεργασία επιτυγχάνεται η σωστή οργάνωση και η προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα…

  • Προστατεύεται το περιβάλλον.
  • Ενισχύεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
  • Διευρύνεται η αναπτυξιακή προοπτική.
  • Βελτιώνεται η ζωή όλων μας.

Περισσότερα στο www.antapodotiki.gr.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ1
recycling-center_W